O nas

Jesteśmy ekspertami. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu długoterminowych projektów IT. Większość naszych systemów wdrożyliśmy i nadal rozwijamy w sektorze bankowym.

Development

Projektujemy, programujemy oraz testujemy systemy dedykowane wykorzystując najnowsze technologie oraz zwinne metodyki. Szkolimy kadrę naszych Klientów oraz prowadzimy serwis wdrożonego systemu.

Utrzymanie systemów

Pomagamy obsługiwać oraz rozwijać systemy naszych Klientów. Technologie i metodyki dobieramy w zależności od założeń projektowych oraz możliwości środowiskowych Klienta.

Outsourcing

specjalistów

Nasz zespół to programiści, analitycy, testerzy oraz project managerowie. To eksperci w swojej dziedzinie, ludzie z pasją, poszukujący nowatorskich rozwiązań, zdeterminowani by osiągać wyznaczone cele. Udostępniamy ich usługi w wymaganym miejscu i czasie w trybie stacjonarnym lub zdalnym.

Outsourcing

zespołu

Wspieramy naszych Klientów również kompleksowo. Udostępniamy cały zgrany zespół specjalistów, gwarantując prowadzenie projektu na wysokim poziome technologicznym. Dodatkowo, w ramach Modelu Extended, oferujemy wsparcie naszego Eksperta, który nadzoruje przebieg prac przez cały czas trwania projektu.

PORTFOLIO

Posiadamy kompetencje w zakresie realizacji projektów w sektorze bankowym, finansowym i energetycznym,
zarządzania projektami, analizy biznesowej / systemowej, testów automatycznych oraz manulanych.
Profesjonalnie podchodzimy do Twojego biznesu.
Systemy billingowe

Wykonaliśmy dla naszego Klienta i wdrożyliśmy w Banku System Naliczania Opłat i Prowizji przeznaczony dla klientów SOHO, SME i CORPO. Posiadamy również swój autorski system, który służy do rozliczania pracy agentów w multiagencjach oraz jest dedykowany dla klientów RETAIL w sektorze bankowym i finansowym.

Zajęcia Komornicze

Dla sektora bankowego wykonaliśmy System Obsługi Zajęć Komorniczych. System do dziś jest rozwijany i utrzymywany. Główne elementy to automatyczne spłaty, rozstrzygnięcia zbiegów oraz spłaty zbiorcze. system połączyliśmy także z Ognivo2®.

Ognivo2® - obsługa komunikatów

KIR S.A. udostępnia platformę Ognivo2®, która łączy w Polsce banki, organy egzekucyjne, prokuratury oraz sądy. Wykonaliśmy i utrzymujemy w dwóch bankach system wymiany kilku tysięcy komunikatów dziennie (dla 154 typów) wraz z e-zajęciami jak i zapytaniami o rachunki.

Bankowość Elektroniczna

Na zasadach outsourcingu zespołów pracowaliśmy przy wykonywaniu bankowości elektronicznej dla jednego z największych banków w Polsce.

Flexi Claim - szkody ubezpieczeniowe

To nasz autorski system do obsługi szkód ubezpieczeniowych w bancassurance. System wymienia dane z ubezpieczalniami, które posiadają produkty w zakresie ubezpieczeń do rachunków oraz do kredytów (także hipotecznych).

Sektor Lotniczy

Dla sektora lotniczego wykonaliśmy System MIS - workflow / APS / obsługa dokumentów kosztowych, System Raportowania Sprzedaży, System Obiegu Dokumentów oraz hurtownię danych połączoną z Systemem Rezerwacyjnym.

nasze oprogramowanie

Portal Flexi
Flexi Lease
e-gwarancje
DMS

Portal Flexi

Zaloguj się i korzystaj z

kompleksowy system zarządzania firmą

Zaletą portalu jest prosta funkcjonalność, swoboda w prowadzeniu projektów, wygodny podgląd historii kontaktów z klientem i pracownikami, obsługa wielu firm za pomocą jednego użytkownika oraz parametryzacja każdego z elementów systemu.

Moduł Sprzedaż
Moduły ten daje możliwość zarządzania sprzedażą pod kątem rodzaju klientów, grup produktów, typów sprzedaży, jak również kompleksowej analizy przychodów i kosztów w Sprzedaży Rozszerzonej.
Moduł HR
Umożliwia analizę procesu rekrutacji, rozwoju oraz miękkich kompetencji. Moduł ten umożliwia ponadto zarządzanie aktualnymi rekrutacjami oraz przydzielaniem do nich kandydatów, czy też pracowników. Dodatowo moduł HR daje swobodę opisywaniu zdarzeń wynikających ze współpracy z danym specjalistą.
Moduł Dokumenty
Moduł Dokumenty to narzędzie dające pracownikom dostęp do aktualnych szablonów, materiałów marketingowych, czy też wzorów dokumentów.
Moduł Sprzęt
Zarządzanie sprzętem w systemie Portal Flexi daje mozliwość ewidencji zasobów firmy oraz przydzielania sprzętu do danego pracownika.
Business Intelligence
Kwintesencją portalu jest wbudowane raportowanie Business Intelligence, dające możliwość szybkiego raportowania prowadzonych działań.

Flexi Lease

Obsługa procesów leasingowych

System Flexi Lease służy do obsługi procesów leasingowych w spółce leasingowej bądź w banku, w zakresie udzielania leasingu operacyjnego lub́ finansowego. Apliakcja jest udostępniana zarówno dla pracowników banku jak i dla pracowników salonów, czy też niezależnych sprzedawców samochodów.

Raportowanie
Jeśli klient posiada narzędzie BI lub hurtownię danych i narzędzie BI, to udostępniamy specjalnie przygotowane widoki z bazy danych (lub Data Stage) w celu pobierania danych do raportowania. Ponadto w systemie jest zaszyty moduł raportowy, prezentujący dane na ekranach z możliwością wygenerowania raportów w formie dokumentów. Raporty mogą być generowane zgodnie z filtrami takimi jak typy produktów, rodzaje przedmiotów sprzedaży, grupy pracowników, inne parametry takie jak ilość rat, wysokość wykupu, czy też wskaźniki wpłaty własnej.
Zarządzanie użytkownikami
System FlexiLease umożliwia podłączenie do środowiska LDAP, co w przypadku pracowników banku jest preferowane. Dodatkowo, w systemie istnieje możliwość skonfigurowania użytkowników zewnętrznych z uprawnieniami do gałęzi w strukturze organizacyjnej. Takie podejście daje możliwość udostępniania danych dla niezależnych sprzedawców, czy też salonów w pełnym zakresie generowanej przez nich akcji sprzedażowej.
Wypowiedzenia, zamknięcia umów, fakturowanie
System automatycznie generuje faktury VAT związane z prowadzeniem umów leasingowych. Dodatkowo istnieje możliwość parametryzacji w produkcie szybszego zamknięcia umowy, w ramach przepisów prawa, jak również możliwość cesji umowy na inny podmiot. Wielkość ustawień systemu umożliwia parametryzację także leasingu konsumenckiego.
Komentarze, zdarzenia, akcje w systemie
System Flexi Lease umożliwia przegląd wszystkich akcji, które związane były z daną umową, czy też z działaniem systemu. Dodatkowo użytkownik sam może wprowadzić komentarze opisujące przebieg procesów, działań, czy prowadzonych z klientami lub dłużnikami rozmów telefonicznych.
Operacje automatyczne, SMS, Mailing
Flexi Lease posiada moduł do automatycznego generowania komunikatów z typami komunikatów. Moduł ten podłącza się przez szynę bezpośrednio do bramki SMS, czy też do systemu mailingu, jak również do systemu obsługi korespondencji tradycyjnej papierowej (np. w zakresie linii drukującej). Parametryzacja systemu umożliwia bieżące informowanie klienta o takich zdarzeniach jak wystawiona FV, brak wpłaty za daną fakture, zbliżający się okres wykupu produktu dodatkowego np. ubezpieczenia.

e-gwarancje

System rejestrowania zakupów i związanych z nimi gwarancji. Przejdź na stronę zaloguj się i korzystaj z aplikacji.

Korzyści dla Klientów

Wrszystkie paragony, faktury i gwarancje w jednym miejscu. Szybki dostęp do informacji. Historia reklamacji.

Korzyści dla Sieci

Sprzedaż nowych produktów, akcesoirów, ubezpieczeń. Budwanie relacji z Klientami.

Korzyści dla Firm Ubezpieczeniowych

Sprzedaż ubezpieczeń celowych. Sprzedaż produktów dodatkowych np. przedłużanie gwaranciji.DMS

Document Managment System w oparciu o HC .NET Framework

Document Managment System to zarządzanie informacją w strukturze drzewiastej, zarządzanie dostępem do danych zagadnień i dokumentów, komentarze, szybki dostęp do informacji, proste tagowanie informacji oraz raportowanie o zmianach.

Ogólne cechy HC .Net Framework

HC .Net Framework to uniwersalny front-end do tworzenia aplikacji opartych o technologię .NET oraz bazę danych MS SQL Server. Do wdrożenia niezbędne są wszystkie moduły podstawowe, nie mniej jednak ich architektura umożliwia łatwe i szybkie tworzenie i modyfikację aplikacji opartych o niekompilowane moduły .NET. Platforma jest lekka, a całe obciążenie związane z logiką procesów obsługuje MS SQL Server.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami
Moduł ten służy do definiowania zarówno użytkowników w systemie portalowym HC.net Framework jak i nadawaniu odpowiednich uprawnień wprowadzonym użytkownikom. W module tym charakterystyczną cechą jest zarządzanie szablonami nadawania uprawnień. Moduł jest także powiązany z konfiguracją scenariuszy i umożliwia nadanie uprawnień np. do zmiany statusu, czy też dostępu do pewnej porcji danych. Autoryzacja użytkownika odbywa się za pomocą Windows Authentication mode.
Workflow
Moduł definicji przepływów umożliwia definiowanie automatycznych akcji takich jak wysyłka korespondencji bądź też wysyłka maila z korespondencją jako załącznik, wysłanie SMS oraz za pomocą IVR powiadomienie głosowe (z możliwością kontroli dotarcia).
Raporty
System umożliwia definiowanie raportów w zależności od potrzeb jako eksportów do plików w różnych formatach takich jak XSL, TXT. Ponadto, w połączeniu z modułem do zarządzania scenariuszami można skonfigurować system tak, aby automatycznie w zadanych okresach czasu generował raporty do grupy użytkowników w formie załączników. W zależności od wymaganej przez Bank technologii oraz w przypadku możliwości używania ACTIVX Components, udostępniamy funkcjonalność w zakresie raportowania w trybie rzeczywistym w oparciu o komponenty .NET /JS.
Warstwa interfejsu użytkownika
Do tego celu zastosowany został bardzo lekki portal HC.NET Framework, który realizuje takie funkcjonalności jak Zarządzanie użytkownikami, Workflow, raportowanie oraz który posiada mechanizmy do zarządzania transakcjami finansowymi jak i do tłumaczenia treści na każdym formularzu. Cała logika powyższych modułów została zrealizowana po stronie silnika bazy danych. Daje to wyjątkową szybkość działania aplikacji oraz zapewnia maksimum integracji. Technologicznie wizualizacja to ASP .NET + AJAX Toolkit oparte o IIS + Framework 2.0 (lub wyższy). Rozwiązanie jest maksymalnie wydajne i bardzo proste w zastosowaniu jako front-end do innych aplikacji / usług.

Kariera

Zapraszamy do współpracy z nami osoby, które chciałyby realizować duże projekty informatyczne, głównie w sektorze bankowym. Praca z nami to umowa B2B lub umowa o pracę, praca stacjonarna lub zdalna, projekty krajowe i zagraniczne, podnoszenie kompetencji oraz satysfakcjonujące wynagrodzenie. Nie musisz czekać na nasze ogłoszenie, swoje CV możesz przesłać do nas na adres: praca@businessapproach.pl

Lokalizacja
 • Warszawa
Wymagania
 • Minimum 4 lata doświadczenia w programowaniu, w tym 2 lata na platformę Android.
 • Praktyczna znajomość programowania aplikacji mobilnych na Android.
 • Biegłość oraz doświadczenie z językiem Java i Android SDK, mile widziany Kolin
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami kontroli wersji - preferowany GIT.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień projektowania i programowania obiektowego.
 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji w architekturze client-server
 • Umiejętność pisania testów jednostkowych i funkcjonalnych.
 • Znajomość zagadnień relacyjnych baz danych.
Mile widziane
 • znajomość Samsung KNOX SDK
Lokalizacja
 • Warszawa
Wymagania
 • Doświadczenie 3 – 5 lat.
 • wykształcenie informatyczne wyższe,
 • bardzo dobrą znajomość programowania w języku X++,
 • dobra znajomość programowania w językach (C#, SQL),
 • minimum dwu letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i logistyki,
 • podstawową wiedzę z zakresu funkcjonalności modułów Dynamics AX (Finanse, Handel i Logistyka i inne),
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej.
Mile widziane
 • uczestnictwo w procesach wdrożeniowych oprogramowania na systemy produkcyjne,
 • znajomość metodyk pracy zwinnej, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
Lokalizacja
 • Łódź
Wymagania
 • dobra znajomość platformy Informatica Power Center w zakresie budowy procesów ETL, doświadczenie komercyjne minimum 6 miesięcy
 • znajomość zagadnień inżynierii systemów informatycznych oraz metodyki ich wytwarzania.
 • praktyczne doświadczenie z zakresu projektowania i programowania systemów informacyjnych dla instytucji finansowych, telekomunikacyjnych lub instytucji podobnych odnośnie charakteru prowadzonej działalności, wielkości, złożoności i jakości rozwiązań informatycznych.
 • znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej
Mile widziane
 • znajomość Oracle Apex w zakresie budowy aplikacji,
 • znajomość zagadnień Business Intelligence (BI),
 • znajomość środowiska QlikView.

Zarząd firmy

Zarząd Business Approach Sp. z o.o. realizuje obecnie strategię spółki przyjętą we wrześniu 2016 roku. Głównym zadaniem Zarządu spółki jest zapewnienie finansowania poprzez projekty, wytworzenie nowych produktów jak również rozwój posiadanych przez firmę porali dla segmentu SOHO/SME oraz Retail. W roku 2017 spółka przygotowała dla swoich Klientów nowy produkt Flexi Lease (kompleksowy system do obsługi procesów leasingowych).

informacje o firmie

Adam Pietrasik

Prezes Zarządu Business Approach Sp. z o.o.

Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W 2010 roku ukończył studia doktoranckie Szkoły Głównej Handlowej w Kolegium Zarządzania i Finansów. Od 15 lat związany z rynkiem IT. Odpowiedzialny głównie za sprzedaż rozwiązań informatycznych dla Klientów sektora bankowo-finansowego. Z Business Approach związany od sierpnia 2017.

kontakt z nami

Business Approach Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała,
NIP 937-262-15-59, REGON 241595067, KRS 0000356650
Biuro: 02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 61/17

Prezes Zarządu: Adam Pietrasik
adam.pietrasik@businessapproach.pl
+48 601 766 121